×

1. Käesolevad tingimused kehtivad koibaltic.com veebipoes (edaspidi veebipood) tehtud tellimustele tellimuse teinud isiku (edaspidi Ostja) ja SIA Prāna Ko (edaspidi Müüja) vahel, kes on veebipoe www.koibaltic.com ametlik esindaja.

2. Veebipoe kasutamisel koibaltic.com. ostja peab järgima neid tingimusi, privaatsuspoliitikat ja muid tingimusi, mis on täpsustatud koibaltic.com. Ostja ei tohi rikkuda Läti Vabariigi seadusi.

3. Niipea kui tellimus on esitatud veebipoes, sõlmivad ostja ja müüja kauglepingu-tarbija ja müüja või teenusepakkuja vahelise kokkuleppe, mis ei asu samas kohas, vaid enne lepingu sõlmimist ja lepingu sõlmimise ajal, kasutades ühte või mitut sidevahendit, samuti organiseeritud kaupade müügi või teenuste osutamise kava.

Kaugsuhtlusvahendite hulka kuuluvad telefon, Internet, e-post, televisioon, Faks, kataloog, ajakirjanduses avaldatud kupongireklaam ja muud teabe edastamise vahendid.

4. Ostjaga ühenduse võtmiseks kasutab müüja ostja esitatud e-posti aadressi ja/või mobiiltelefoni numbrit. Kõik ostjale tellimuses märgitud e-posti aadressile ja telefoninumbrile edastatud teated loetakse kättesaamatuks.

5. Kui Müüja on tellimuse kinnitanud, võib kauba või teenuse hind muutuda ainult erandjuhtudel, kui kauba hind on muutunud infosüsteemide tehniliste vigade või muude müüjast sõltumatute objektiivsete põhjuste tõttu. Sellisel juhul, kui ostja ei ole nõus toodet uue hinnaga ostma, võib ostja tellimuse tühistada, teatades sellest müüjale 2 (kahe) tööpäeva jooksul, kasutades veebipoe veebisaidil toodud kontaktandmeid koibaltic.com. Pärast tellimuse tühistamist selle punkti eespool nimetatud põhjuse tagajärjel kohustub Müüja tagastama ostjale kõik summad, mille viimane on tühistatud tellimuse eest maksnud.

6. Erandjuhtudel (suure tellimiskoguse korral) võib müüja ostja tellimuse eraldi tellimusteks jagada, teatades sellest eelnevalt ostjale. Sellise jaotuse korral jaotatakse konkreetse tellimuse lisateenuste kulud (nt kauba kohaletoimetamine) vastavalt eraldi tellimustele, nii et lõplik tellimuse väärtus võib erineda.

7. Müüja kohustub järgima kauglepingu tingimusi hiljemalt 30 päeva pärast ostjalt tellimuse kättesaamist, kui pooled pole kokku leppinud teises tähtajas.

8. Käesolevate tingimuste kohaselt kohustub Müüja tarnima ostja tellitud kaubad ja aktsepteerima ostja Tagastatud kaupu, kui need vastavad kauba tagastamise tingimustele koibaltic.com.

9. Kui müüja ei suuda lepingut täita sellest sõltumatutel asjaoludel või ostja tellitud kaubad ei ole kättesaadavad, on müüja kohustatud sellest ostjat teavitama. Sellisel juhul võib müüja pakkuda ostjale samaväärset toodet samaväärse hinnaga.

10. Müüjal on õigus tellimus tühistada ilma ostjat ette teatamata, kui müüja ei saa ostjaga ühendust võtta 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist või kui ostja ei esita müüja poolt nõutud teavet õigeaegselt või ostja ei anna nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks.

11. Müüdud kauba omandiõigus läheb Müüjalt üle Ostjale, kui Ostja on tasunud tellitud kauba eest (sealhulgas tarnekulud) täielikult Müüja poolt määratud arvelduskontole - SIA Prāna Ko.

12. Vastavalt Läti Vabariigi tarbijakaitseseadusele võib ostja kasutada taganemisõigust ja ühepoolselt kauglepingu üles öelda 14 kalendripäeva jooksul ning tagastada ostetud kauba müüjale koos maksedokumendi ja avaldusega.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password