×

1. Šios sąlygos taikomos užsakymams, pateiktiems internetinėje parduotuvėje koibaltic.com (toliau – internetinė parduotuvė) asmeniui, pateikusiam užsakymą (toliau – Pirkėjas), ir SIA Prāna Ko (toliau - Pardavėjas), kuris yra oficialus internetinės parduotuvės www.koibaltic.com atstovas.

2. Naudodamasis internetine parduotuve koibaltic.com, Pardavėjas privalo laikytis šių Sąlygų, konfidencialumo politikos ir kitų nuostatų bei sąlygų, nurodytų koibaltic.com. Pirkėjas negali pažeisti Latvijos Respublikos įstatymų.

3. Kai tik internetinėje parduotuvėje pateikiamas užsakymas, Pirkėjas ir Pardavėjas sudaro nuotolinę vartotojo ir  pardavėjo arba paslaugų teikėjo sutartį-susitarimą, nebūdami vienoje ir toje pačioje vietoje, bet iki sutarties sudarymo ir sutarties sudarymo metu naudodami vieną arba kelias ryšio priemones bei organizuotą prekių pardavimo arba paslaugų teikimo schemą.

Nuotolinio ryšio priemonėmis laikomi telefonas, internetas, elektroninis paštas, televizija, faksas, katalogas, spaudoje paskelbta reklama su kuponu ir kitos nuotolinio informacijos perdavimo priemonės.

4. Ryšiui su Pirkėju palaikyti Pardavėjas naudoja Pirkėjo pateiktą elektroninio pašto adresą ir/ arba mobiliojo telefono numerį. Visi pranešimai, pristatyti Pirkėjui elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu, kurie nurodyti užsakyme, yra laikomi gautais.

5. Pardavėjui patvirtinus užsakymą, prekės arba paslaugos kaina gali keistis tik išskirtiniais atvejais, kai prekės kaina pasikeičia dėl informacinių sistemų techninių klaidų arba kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Šiuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali anuliuoti užsakymą, pranešęs Pardavėjui per 2 (dvi) darbo dienas, pasinaudodamas kontaktine informacija, nurodyta internetinės parduotuvės koibaltic.com tinklalapyje. Jei užsakymas anuliuojamas dėl anksčiau nurodytos priežasties, Pardavėjas įsipareigoja  grąžinti Pirkėjui visą sumą, kurią pastarasis buvo sumokėjęs už anuliuotą užsakymą.

6. Išskirtiniais atvejais (kai užsakymas didelis) Pardavėjas gali padalinti Pirkėjo užsakymą į atskirus užsakymus, iš anksto apie tai pranešęs Pirkėjui. Dėl tokio padalijimo išlaidos, susijusios su papildomomis paslaugomis, kurių prireikia konkrečiam užsakymui (pavyzdžiui, prekių pristatymas), bus padalintos atitinkamai į atskirus užsakymus, dėl to galutinė užsakymo kaina gali pasikeisti.    

7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis nuotolinės sutarties sąlygų ne vėliau kaip 30 dienų po to, kai buvo gautas Pirkėjo užsakymas, jei šalys nėra susitarusios dėl kito termino.

8. Pagal šias Sąlygas  Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir priimti Pirkėjo grąžintas prekes, jei jos atitinka koibaltic.com Prekių grąžinimo sąlygas.

9. Jei Pardavėjas negali įvykdyti sutarties dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių arba Pirkėjo užsakytos prekės neprieinamos, Pardavėjas privalo apie tai pranešti Pirkėjui. Šiuo atveju Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui analogišką prekę už atitinkamą kainą.

10. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, jei Pardavėjas negali susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po to, kai užsakymas buvo pateiktas, arba jei Pirkėjas laiku nepateikia Pardavėjo prašomos informacijos, arba Pirkėjas nesutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

11. Parduotų prekių nuosavybės teisė pereina iš Pardavėjo Pirkėjui, jei Pirkėjas sumoka visą užsakytų prekių kainą  (įskaitant mokestį už pristatymą) į Pardavėjo - SIA Prāna Ko nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

12. Pagal Latvijos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymą Pirkėjas gali pasinaudoti atsisakymo teise ir vienašališkai atsisakyti vykdyti nuotolinę sutartį per 14 kalendorinių dienų ir grąžinti įsigytą prekę Pardavėjui kartu su mokėjimo dokumentu ir pareiškimu.
 

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password